+48 22 378 15 70

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku: 10:00 - 18:00

Dlaczego standardowe działania prozdrowotne w firmach nie przynoszą oczekiwanych efektów?

Jeśli chcesz trwale polepszyć wskaźniki zdrowia w swojej firmie nie możesz sięgać po doraźne rozwiązania. Nasze programy dotykają sedna problemu: zmieniamy negatywne nawyki, kształtując w ich miejsce nowy styl życia i nowe spojrzenie na zdrowie.

 • Doraźne działania prozdrowotne

  (pakiet opieki medycznej, karta sportowa)

  11%

 • Kompleksowy Program Prozdrowotny WorkMed

  52%

Uśrednione wyniki efektów Programu, mierzone dzięki badaniom w firmach, gdzie program prozdrowotny Workmed trwał co najmniej 1 rok

Czy masz świadomość problemów z jakimi borykają się Twoi pracownicy?

W Workmed kompleksowo zaplanujemy Twoją strategię działania: w oparciu o dane dotyczące najczęściej występujących jednostek chorobowych i liczby zwolnień L4 określimy Twoje potrzeby oraz wyznaczymy cele.

 • 25%

  Problemy z kręgosłupem

 • 33%

  Nadciśnienie

 • 50%

  Nadwaga

 • 50%

  Problemy ze snem

 • 70%

  Większa umieralność na choroby układu krążenia wsród polskich pracowników względem krajów UE

W 2012 r w Polsce nieobecności z powodu chorób kosztowały pracodawców i ZUS 50 miliardów zł. Analiza absencji chorobowych oraz wprowadzenie naszych rozwiązań prozdrowotnych w firmach pozwala na oszczędności nawet 40% ponoszonych kosztów.

Badanie firmy WorkService, 2012r

Zaufaj naszej strategii

Nasze programy trwale kształtują zdrowe nawyki, motywują do zmiany stylu życia i dbają o utrzymanie osiągniętych efektów.
Stosując doraźne metody tylko pozornie rozwiązujesz problemy, powrócą one w krótkim czasie.

Cel:

Zaangażowany i zdrowy pracownik

Strategia

 • Audyt potrzeb firmy

 • Opracowanie strategii

 • Wprowadzanie długofalowych zmian

 • Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi

  (aplikacje mobilne, konsultacje zdrowotne online, platforma e-learningowa, ergonomiczne projektowanie biur, masaż work-site i wiele innych)

 • Analiza uzyskanych efektów i ich utrzymanie

Efekty

 • 32%

  Wzrost produktywności

 • 20%

  Wzrost generowanych zysków

 • -25%

  Spadek rotacji pracowników

 • -25%

  Spadek absencji

 • 41%

  Wzrost jakości pracy

mierzone liczbą błędów / defektów

“Raport Globalny Rynek Pracy”. Instytut Gallupa 2014

Naszą pasją jest zdrowie we wszystkich jego aspektach

Mamy aspirację, by wdrażać kulturę zdrowia we wszystkich firmach, które zarządzane są w sposób świadomy i inteligentny. Wieloletnie doświadczenie oraz innowacyjne usługi i produkty sprawiają, że jesteśmy liderem w branży Corporate Wellness w Polsce.

Decydując się na współpracę z nami wybierasz zdrowe rozwiązania, mające bezpośrednie przełożenie na Twoje zyski.

Case Study

 • Sektor IT

  25.06.2014

  Czas trwania programu: 2012 - obecnie

  Grupa docelowa: Program skierowany do około 400 pracowników biurowych, w tym głównie osób młodych w wieku 24 – 35 lat. Praca pod dużą presją czasu w warunkach sprzyjających sytuacjom stresowym silnie predysponuje do pojawiania się schorzeń zawodowych, w tym m.in. przewlekłych stanów bólowych kręgosłupa, stawów i mięśni.

  Nasze działania krok po kroku:


  Analiza:

  • Audyt potrzeb: sprawdzenie środowiska pracy
  • Opracowanie strategii Korporacyjnego Programu Prozdrowotnego, wraz ze wskazaniem priorytetów
  • Rekomendacja zmian pod względem ergonomii
  • Podział pracowników na grupy warsztatowe przy uwzględnieniu stopnia zaawansowania problemów zdrowotnych

  Wprowadzenie Korporacyjnego Programu Prozdrowotnego: 

  • Komunikacja prozdrowotna dla pracowników w formie plakatów w miejscu pracy oraz ulotek tematycznych wraz z dostępem do dedykowanej strony internetowej
  • Warsztaty podzielone na: część teoretyczną związaną z profilaktyką zdrowia oraz część praktyczną (przykładowe ćwiczenia niwelujące ból możliwe do wykonania w miejscu pracy)
  • Wprowadzenie na stałe w firmie gabinetu fizjoterapii oraz zapewnienie optymalnego wyposażenia
  • Prowadzenie regularnych, codziennych sesji ćwiczeń fizycznych pod okiem specjalisty
  • Dostarczenie pracownikom kompendium wiedzy praktycznej na temat przyczyn
   i konsekwencji chorób narządu ruchu
  • Możliwość konsultacji online ze specjalistami
  • Stałe motywowanie pracowników do troski o zdrowie i utrzymanie osiągniętych rezultatów za pomocą prozdrowotnych aplikacji mobilnych iCare

  Rezultaty: 

  • Profilaktyka i leczenie chorób zawodowych
  • Poprawa stanu zdrowia fizycznego o 45%
  • Zmniejszenie absencji o 16%
  • Zmniejszenie ilości wypadków i urazów w miejscu pracy o 19%

  WorkMed, kręgosłup, schorzenia, profilaktyka, masaż biurowy, zapobieganie, pracownicy IT, kompleksowy program prozdrowotny

 • Sektor Bankowy

  25.06.2014

  Czas trwania programu: 2013 - obecnie

  Grupa docelowa: 250 pracowników biurowych, predysponowanych do problemów i schorzeń pochodzenia stawowo - mięśniowego

  Nasze działania krok po kroku:

  Analiza:

  • Audyt potrzeb klienta: wskazanie priorytetów i wyznaczenie celu Programu
  • Badania ankietowe stanu zdrowia zatrudnionych
  • Podział pracowników na grupy warsztatowe

  Wprowadzenie Korporacyjnego Programu Prozdrowotnego:

  • Wprowadzenie na stałe w firmie usługi masażu biurowego, wykonywanego przez dedykowanego firmie fizjoterapeutę
  • Konsultacje ze specjalistami oraz udostępnienie dedykowanej platformy umożliwiającej zadawanie pytań także w formie online
  • Cotygodniowe ćwiczenia korekcyjno - wzmacniające
  • Edukacja pracowników poprzez plakaty informacyjne z instrukcjami wykonywania ćwiczeń profilaktycznych
  • Dostęp do aplikacji mobilnej, umożliwiającej zatrudnionych systematyczną profilaktykę zdrowia

  Rezultaty po pierwszym roku trwania Programu:

  • Znaczna poprawa stanu zdrowia fizycznego - 25%
  • Mniejszą ilość wypadków i urazów w miejscu pracy - 12%
  • Redukcja nagromadzonego napięcia i relaksacja - 18%
  • Profilaktyka chorób zawodowych

  Workmed, Audyt potrzeb i wdrożenie zmian wpływających na poprawę stanu zdrowia narządów ruchu

 • Sektor Paliwowy

  25.06.2014

  Czas trwania: 2 lata

  Grupa docelowa: Program dedykowany grupie ponad 5 000 pracowników administracyjnych oraz terenowych w wieku od 25 – 55 lat. Specyfika pracy mocno predysponuje do różnorakich schorzeń określanych mianem chorób zawodowych oraz silnych dolegliwości bólowych.

  Nasze działania krok po kroku:

  Analiza i wyznaczenie celów:

  • Ustalenie źródeł problemów zdrowotnych
  • Analiza stanowisk pracy
  • Podział pracowników na grupy warsztatowe
  • Ograniczenie zasięgu chorób zawodowych i wprowadzenie konkretnych usprawnień zapobiegawczych
  • Zapoznanie z metodami prewencji chorób układu ruchu

  Wprowadzenie Korporacyjnego Programu Prozdrowotnego:

  • Komunikacja prozdrowotna w formie plakatów w miejscu pracy oraz ulotek dla pracowników
  • Indywidualne warsztaty prozdrowotne, dopasowane do pracowników pod kątem specyfiki ich pracy, zajęcia w grupach max. 20 osób
  • Organizacja spotkań tematycznych ze specjalistami (fizjoterapeuta, dietetyk)
  • Przearanżowanie części biurowej pod kątem ergonomii stanowisk pracy
  • Stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej o profilu prozdrowotnym
  • Cykliczna organizacja Dni Sportu, zachęcających do aktywności fizycznej
  • Zajęcia z Nordic Walking
  • Warsztaty praktyczne z nauką ćwiczeń niwelujących dolegliwości bólowe
  • Organizacja badań specjalistycznych na terenie firmy (ciśnienie, poziom cukru, skład masy ciała, badanie wzroku)

  Rezultaty:

  • Poprawa stanu zdrowia fizycznego o 38%
  • Zmniejszenie absencji o 10%
  • Zmniejszenie ilości wypadków i urazów w miejscu pracy o 14%

  WorkMed, program zmian przyczyniający się do znacznego ograniczenia występowania chorób zawodowych i cywilizacyjnych

 • Sektor Energetyczny

  16.06.2014

  Czas trwania: 2011 – obecnie

  Grupa docelowa: Program skierowany do ok. 1000 pracowników administracyjnych, pracujących w specyficznych warunkach, powodujących zwiększone ryzyko w obrębie narządu ruchu. Zdecydowana większość pracowników jako główny problem wskazała dolegliwości związane z narządem ruchu, w tym głównie ból kręgosłupa.

  Nasze działania krok po kroku:

  Analiza:

  • Sprawdzenie środowiska pracy
  • Wskazanie źródeł problemów
  • Ustalenie priorytetów w działaniu

  Wyznaczenie celów:

  • Wprowadzenie profilaktyki prozdrowotnej
  • Zmniejszenie liczby urazów
  • Niwelowanie skutków obecnych zaniedbań

  Wprowadzenie Korporacyjnego Programu Prozdrowotnego:

  Etap pierwszy:

  • Kampania informacyjna: plakaty w miejscu pracy i ulotki rozdawane pracownikom
  • Organizacja Dnia Zdrowego Kręgosłupa
  • Konsultacje medyczne w miejscu pracy oraz konsultacje on-line
  • Audyt ergonomiczny
  • Wykonanie projektu ergonomicznych miejsc pracy

  Etap drugi: Kompleksowy program ochrony zdrowia - część teoretyczna i praktyczna:

  • Rozpoznanie i niwelowanie sygnałów dotyczących zaniedbań zdrowotnych
  • Warsztaty praktyczne z ergonomii środowiska pracy
  • Rehabilitacja w miejscu pracy
  • Przedstawienie praktycznych metod niwelowania bólu kręgosłupa
  • Cykliczna usługa masażu WorkSite
  • Objęcie pracowników stałą opieką medyczną

  Rezultaty:

  • Poprawa warunków pracy pod względem ergonomii 50%
  • Znaczna poprawa stanu zdrowia fizycznego, jak również psychicznego 16%
  • Mniejsza ilość wypadków i urazów w miejscu pracy 11%
  • Profilaktyka chorób zawodowych

  Workmed Strategia prozdrowotna skierowana do pracowników dotkniętych dolegliwościami i bólem kręgosłupa

Zmieniamy się dla Ciebie

Na bieżąco rozwijamy nasze produkty, aby świadczyć możliwie najlepsze usługi dla Twojej firmy

Znajdź nas na

+48 22 378 15 70

Infolinia dostępna od poniedziałku do piątku: 10:00 - 18:00